ครูประจำห้องเรียน

Untitled-2ว่าที่ ร้อยตรีธันย์ สุวรรณ  ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประวัติการทำงาน/รับราชการ

พ.ศ ตำแหน่ง

สถานที่/สังกัด 

2557 – 2558 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สังกัด สพม.6
2558 -ปัจจุบัน รับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เลขที่ตำแหน่ง 13496 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิสังกัด สพม. 2
Advertisements

WordPress.com.

Up ↑