ครูประจำห้องเรียน

Untitled-2ว่าที่ ร้อยตรีธันย์ สุวรรณ  ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประวัติการทำงาน/รับราชการ

พ.ศ ตำแหน่ง สถานที่/สังกัด 
2557 – 2558 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สังกัด สพม.6
2558 – 2560 รับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เลขที่ตำแหน่ง 13496 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สังกัด สพม. 2
2560 – ปัจจุบัน ตำแหน่งครู ค.ศ.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สังกัด สพม. 2

 

 

 

โฆษณา

WordPress.com.

Up ↑